Olaglig tillverkning av narkotika ökar

Regeringen oroas över ökad tillverkning av olaglig narkotika i Europa och uppdrar till Läkemedelsverket att kartlägga läget i Sverige och stärka kontrollen av de ämnen som kan användas för det.

Så kallade prekursorer är kemiska ämnen som kan vändas för att tillverka narkotika.

”Organiserade kriminella grupper har ökat sin tillverkning av olaglig narkotika i Europa. Genom att förbättra kontrollen av de kemikalier som behövs vid tillverkning av narkotika så kan tillgången på olaglig narkotika minskas”, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Regeringen ger därför Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga situationen i Sverige vad gäller prekursorer och föreslå hur det nationella arbetet kan utvecklas. Detta i samråd med Tullverket och andra aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast 15 september 2022.

Läkemedelsverket är den myndighet i landet som sköter tillstånd- och tillsyn av narkotikaprekursorer. Företag som vill importera och exportera dessa måste därför söka tillstånd.

Prekursorer regleras i flera lagar – bl a narkotikastrafflagen, smugglingslagen, EU-kommissionens förordning och FN:s narkotikakonvention från 1988.

Annonser