Arkiv

Fler äldre dör på grund av alkohol

Nyheter | |

Fler äldre dör av för mycket drickande, för kvinnor över 65 år är ökningen särskilt oroande och andelen som vårdats för alkoholrelaterade diagnoser har fördubblats. Kommuners beredskap och kompetens i äldreomsorgen behöver höjas, menar Socialstyrelsen.

Alkoholens andrahandsskador enorma

Nyheter | |

Går det förebygga skador som orsakas av andras drickande? En forskargrupp uppskattar alkoholens effekter på närstående och samhälle som mycket stora. Nära var tredje vuxen svensk har senaste året haft negativa erfarenheter av närståendes drickande.