Arkiv

”Frigör folkhälsofrågorna från smittskyddet”

Nyheter | |

Sammanslagningen av Folkhälsoinstitutet med Smittskyddsinstitutet till Folkhälsomyndigheten var ett strategiskt misstag och regeringen tillåter att myndigheten missköter alkoholfrågan. Det skriver fem ledamöter från Alkoholpolitiskt forum på DN:s debattsida.

Ungas drogvanor sjunker inte längre

Nyheter | |

Under flera år har användande av alkohol och tobak stadigt minskat bland skolelever. Men i år har nedgången i princip avstannat. För narkotika är trenden ganska oförändrad, enligt CAN:s skolenkäter.

”Strategin missar alkoholmål”

Nyheter | |

Nya ANDT-strategi är delvis ett misslyckande, tycker nykterhetsrörelsen. ”Väldigt tråkigt att minskad totalkonsumtion av alkohol inte finns med som övergripande mål”, säger Johnny Mostacero, ordförande i IOGT-NTO.

”Rädda ANDT-strategin”

Nyheter | |

Riksdagen bör förbättra och rädda regeringens misslyckade ANDT-strategi. Det anser IOGT-NTO som särskilt kritiserar att regeringen inte har med mål att minska totalkonsumtionen av alkohol. Socialutskottet diskuterar strategin idag.

Tobacco Endgame del av ANDT-strategin

Nyheter | |

Målet ett rökfritt Sverige år 2025 är nu del av regeringens ANDT-strategi. Ett samhälle fritt från doping och narkotika är med sedan tidigare. Men vikten av att minska totalkonsumtion av alkohol nämns inte. Det framgår av strategin som nu finns tillgänglig.

ANDT-åtgärdsprogrammet för 2015

Nyheter | |

Regeringen har släppt åtgärdsprogrammet för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken för i år. En helt ny strategi på området ska sedan tas fram.