Arkiv

Mona kämpar för de glömda barnen

Samtalet | |

Mona Örjes, nyvald förbundsordförande för IOGT-NTO:s Juniorförbund, vill mer uppmärksamma barn i familjer med missbruk och bli blåslampa för att kommuner ska ta större ansvar.

Socialchefer går på knäna

Nyheter | |

Socialtjänsten i flera kommuner är mycket pressad, varnar socialchefer i en enkät. Nu ska nationell samordnare för barn- och ungdomsvården resa runt för att hitta lösningar på krisen.

Elevhälsan viktig om missbruk i familj

Nyheter | |

Skolsköterskor och kuratorer är de som unga helst vänder sig till för stöd och råd om missbruk i familjen. Elevhälsan är tema under nationella kampanjveckan Spela Roll – om barn som påverkas negativt av vuxnas alkohol- och drogvanor.

”Barn tvingas sköta missbrukande föräldrar”

Nyheter | |

Barn till missbrukare skolkar ibland för att hjälpa till hemma och löper sju gånger större risk att själva utveckla ett eget missbruk, visar nya forskarstudier. Hur många barn som totalt berörs är dock lite oklart.

Minst 100 000 barn till missbrukare

Nyheter | |

Minst 100 000 barn lever med alkohol- eller narkotikaberoende föräldrar, enligt nya forskningssiffror. Få får stöd, mycket mer kan göras som gör skillnad, konstaterades vid Junis konferens i helgen.

Litet stöd till barn i missbrukarfamiljer

Nyheter | |

Knappt vart fjärde upptäckt barn till missbrukande föräldrar får stöd. Förebyggande insatser släpar efter. Stora olikheter i stödutbudet i landet, visar en ny rapport av CAN.

Kommunerna når få utsatta barn

Nyheter | |

Fler insatser finns i kommunerna, men bara 1,9 procent av barnen i missbrukarfamiljer får det stöd de har rätt till. Ett svek mot barnen, anser Junis som för elfte året kartlagt kommunernas stödverksamhet.

”Ingen alkohol för barnens skull”

Debatt | |

Dags att tänka om! Vi är mycket bekymrade över alkoholutvecklingen senare åren. Mer liberal inställning, fler utsätts och barn drabbas. Det skriver fem representanter för Omtankegruppen som arrangerar en barnkonferens i veckan.

Vart 5:e barn mår psykiskt dåligt

Nyheter | |

Många barn i Sverige mår psykisk dåligt, men det är krångligt att få rätt hjälp. Hundratals barn tvångsvårdas inom psykiatrin årligen. Barnombudsmannen ger efter kartläggning svidande kritik och vill inrätta ”barnlotsar” i vården.