Arkiv

Minst 100 000 barn till missbrukare

Nyheter | |

Minst 100 000 barn lever med alkohol- eller narkotikaberoende föräldrar, enligt nya forskningssiffror. Få får stöd, mycket mer kan göras som gör skillnad, konstaterades vid Junis konferens i helgen.

Litet stöd till barn i missbrukarfamiljer

Nyheter | |

Knappt vart fjärde upptäckt barn till missbrukande föräldrar får stöd. Förebyggande insatser släpar efter. Stora olikheter i stödutbudet i landet, visar en ny rapport av CAN.

Kommunerna når få utsatta barn

Nyheter | |

Fler insatser finns i kommunerna, men bara 1,9 procent av barnen i missbrukarfamiljer får det stöd de har rätt till. Ett svek mot barnen, anser Junis som för elfte året kartlagt kommunernas stödverksamhet.

”Ingen alkohol för barnens skull”

Debatt | |

Dags att tänka om! Vi är mycket bekymrade över alkoholutvecklingen senare åren. Mer liberal inställning, fler utsätts och barn drabbas. Det skriver fem representanter för Omtankegruppen som arrangerar en barnkonferens i veckan.

Vart 5:e barn mår psykiskt dåligt

Nyheter | |

Många barn i Sverige mår psykisk dåligt, men det är krångligt att få rätt hjälp. Hundratals barn tvångsvårdas inom psykiatrin årligen. Barnombudsmannen ger efter kartläggning svidande kritik och vill inrätta ”barnlotsar” i vården.

Stöd för barn till mödrar med missbruk

Nyheter | |

Barn till mammor som missbrukar ska få specialiststöd i Stockholm läns landsting. Från mars öppnar Södersjukhuset en mottagning inom barnhälsovården tillsammans med Rosenlunds mödravårdsteam.