Arkiv

Stöd för barn till mödrar med missbruk

Nyheter | |

Barn till mammor som missbrukar ska få specialiststöd i Stockholm läns landsting. Från mars öppnar Södersjukhuset en mottagning inom barnhälsovården tillsammans med Rosenlunds mödravårdsteam.