Arkiv

Sven Andréasson får drogforskarpris

Forskning | |

Professorn och alkoholläkaren Sven Andréasson tilldelas CAN:s drogforskningspris. Hans insatser kännetecknas av närhet mellan forskning och praktisk förebyggande verksamhet. Exempelvis lågtröskelmottagningen Riddargatan 1.