Arkiv

Antal i tvångsvård varierar i landet

Nyheter | |

Antal personer som vårdades dygnet runt för missbruk minskade något ifjol. De regionala skillnaderna är dock stora i landet – i Gävleborg var det fyra gånger vanligare att missbrukare tvångsvårdades jämfört med Stockholm, enligt Socialstyrelsen.

Hårt tryck på SiS tvångsvård

Nyheter | |

Det är ett ”historiskt högt tryck” på landets särskilda ungdomshem och hem för vård av vuxna missbrukare. Statens institutionsstyrelse försöker nu ta fram flexibla platser när efterfrågan ökat från kommunernas socialtjänster.