Arkiv

”Monopolet minskar inte alkoholkonsumtionen”

Nyheter | |

[UPPDAT] Sverige behöver en ny alkoholpolitik. Den nuvarande fungerar dåligt och konsumtionen har inte minskat. Det menar en nationalekonom som vill att regeringen initierar en översyn och att alkoholmarknaden konkurrensutsätts.

Adhd-medicin når svarta marknaden

Nyheter | |

Adhd-läkemedlet metylfenidat blir allt vanligare på illegala drogmarknaden. Merparten av gjorda beslag har förskrivits i den svenska sjukvården, visar en ny rapport av Socialstyrelsen.

”Cancerfall fördubblas om inget görs”

Nyheter | |

Antalet cancerfall kommer öka med 90 procent och samhällskostnaderna fördubblas till år 2040 om inget görs, enligt Cancerfondens nya rapport. Mer forskning, effektivare vård och prevention behövs – särskilt för minska rökning.