Arkiv

Dom försvårar skolans narkotikaprevention

Analysen | |

Nya domar i förvaltningsrätten skapar osäkerhet för skolor att ingripa när elever använder narkotika och de tvingas nu istället gå lång omväg via socialtjänsten. En fungerande modell i Uppsala har redan beslutats lägga ner, skriver Staffan Hübinette, lärare i drogprevention, i en analys.

Projekt för tobaksfri skolmiljö

Nyheter | |

En fjärdedel av svenskarna har använt tobak (rökt/snusat) senaste månaden, bland unga vuxna hela 35 procent, visar ny undersökning. På de flesta skolor röks det trots förbud. Projektet Tobaksfri skoltid NU! drar snart igång.