Drogfakta

De vanligaste droger som förekommer bland ungdomar idag är tobak, alkohol, sniffningsmedel, dopingpreparat och narkotika. Droger kan framkalla stark upprymdhet och välbefinnande – s k eufori – som tar sig olika uttryck. Men också ge oväntade, ej önskvärda reaktioner, allt från tillfällig nedstämdhet till skrämmande ångestattacker och återkommande psykoser.

Dödlighet i samband med droganvändning har ökat oroväckande senaste åren i Sverige, bland annat av opioider, nya psykoaktiva substanser (NPS), läkemedel eller kombination av olika preparat och alkohol. Men även flera till synes oförklarliga våldsdåd har inträffat där förövarna använt droger.

Dessa drogfakta – som kontinuerligt uppdateras – är delvis hämtade ur skriften ”Barn och missbruk – en hjälpreda för anhöriga” av Sven Liljesson och Droglådan (RNS skolmaterial), Tullverkets årsstatistik över beslag, och fakta från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Dessutom kunskapsöversikten ”Skador av hasch och marijuana” (ursprungligen från Folkhälsoinstitutet, pdf-fil), genomgång av vetenskapliga studier tom 2008. WHO har gjort en ny genomgång om cannabis hälsorisker, samt en översikt om ”medicinsk cannabis”.
År 2010 enades världens länder om en alkoholstrategi för att minska alkoholens skador.