Alkohol

0-prep_alko1g_skinlig10.jpgAlkohol i form av sprit, vin och öl är av tradition det vanligaste berusningsmedlet i landet. Man brukar uppskatta det till att tio procent av Sveriges befolkning har grava alkoholproblem och tio procent är helnykterister. Senaste åren har andelen ungdomar som inte dricker alkohol ökat.

Efter flera år av sjunkande totalkonsumtion vände det uppåt efter EU-inträdet 1995. Alkoholliberalare attityder, färre alkoholfria zoner, ökat tryck med privatinförsel och smuggling av billig EU-alkohol är några orsaker. Införseln har dock minskat senaste åren. Efter en topp på över 10 liter ren alkohol per över år 2004, så har det planat ut och börja minska. 2015 drack i genomsnitt varje svensk över 15 år cirka 9,2 liter ren alkohol per år (EU-snittet två, tre liter högre). Men fortfarande betydligt högre konsumtion än före medlemskap i unionen.

Debutåldern har sjunkit till under 13 år. Även om många upplever positiva sidor av alkohol, så är den särskilt skadlig för unga människor. Unga kroppar tar mer skada, har svårare att bryta ner alkohol och risken att bli beroende är högre. På 2010-talet väljer unga allt oftare helnykterhet. 2016 var det bara cirka 40 procent som druckit alkohol senaste året, enligt skolenkäter bland 15-16-åringar. Historiskt lågt. Även om berusningskulturen finns kvar.

Samtidigt har upptäckts att äldre dricker mer än tidigare, särskilt kvinnor riskerar hälsoskador genom ta med vanor upp i åren. Också vinlådornas roll (mängdrabatt, svårt se hur mycket som dricks mm) kan ha ökat vissa gruppers riskkonsumtion.

De sociala skadorna är stora av alkohol – exempelvis familjetragedier, misshandel och rattfylleri. I minst 75 procent av våldsbrotten är alkohol inblandat. Alkoholmissbruk kan leda till bland annat magsår, diabetes, muskelförsvagning och skador på lever och bukspottkörtel. Hud- och infektionssjukdomar är vanliga på grund av slarv med hygien och mathållning. Vid storkonsumtion störs sömn, minnesfunktion, studie- och arbetsförmåga. Såväl akuta förgiftningar och olyckor, som mer långsiktiga alkoholskador orsakar årligen mellan 5000 och 6000 svenskars för tidiga död.
Alkoholens koppling till flera cancerformer varnar forskare för i allt fler studier. Och äldre påståenden om att måttligt konsumtion av vin är bra för hjärtat ifrågasätts alltmer.

Samhällets spritnota för bland annat skador, vårdkostnader, arbetsbortfall med mera beräknas till över 100 miljarder kronor.

En ny alkohollag 2011 gav regelförenklingar, lättnader i matberedning för att få serveringstillstånd och att krögare får krydda och sälja eget brännvin. Samtidigt gavs kommunen ökat ansvar för tillsyn och tillstånd.

Om gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas har utretts flera gånger. Kritiker varnar för att det skulle uppfattas gynna inhemska drycker av EU och därmed riskera Systembolagets detaljhandelsmonopol. För att klara det skulle också utländska tillverkare av alla slags alkohol (inte bara vin) få sälja mindre mängd direkt i butiker till kunden, menade en utredare. Något som skulle innebära en parallell försäljningskanal vid sidan om Systemet. Därefter har krav på gårdsbutiker för vin avtagit. Nya rödgröna regeringen uttryckte direkt att förslag om gårdsförsäljning inte var aktuellt.

Kännetecken: sluddrigt tal, fumlighet, glansig ostadig blick, påstridighet och aggressivitet vid hög konsumtion. Från andedräkt är det ofta lättare att känna igen intag av alkohol än narkotika.

Lagen: 20-årsgräns för alkoholinköp på Systembolaget, 18-årsgräns för folköl och att beställa på restaurang. Langning kan medföra böter eller fängelse upp till fyra år om brottet är grovt.

Systembolaget är en bastion i en allt mer uppluckrad restriktiv alkoholpolitik. Men dess sociala roll att utan vinstintresse dämpa konsumtionen och samtidigt erbjuda bra service ifrågasätts. Reklamförbudet för alkohol i medier har ruckats efter den s k Gourmetdomen 2003. Ett tag rådde laglöshet i tryckta medier på området, men efter ett riksdagsbeslut så får tidningar numer ta in annonser för alkoholdrycker upp till 15 volymprocent. Reklamen ska dock vara måttfull och personer får inte förekomma på bild.

Internetförsäljning av alkohol, s.k. vinklubbar och hemleverans via matkedjor har blivit ny utmanare för monopolet. Regeringen undersöker om regler behöver skärpas.

År 2010 enades världens länder inom WHO om en alkoholstrategi för att minska alkoholens skador.

[uppdaterad september 2016]