Narkotika

Narkotika kan delas upp i fem grupper: cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotikaklassade läkemedel.

Narkotika är förbjudet över nästan hela världen. Narkotika är ämnen som är registrerade i FN:s narkotikakonventioner (på svenska via ECAD:s sajt) och på någon av Läkemedelsverkets listor.

Över 900 000 svenskar har någon gång testat narkotika, cirka 77 000 har missbrukat senaste månaden, enligt en kartläggning av Folkhälsoinstutitet 2010.

Lagen: Ett narkotikaklassat preparat är enligt narkotikastrafflagen förbjudet att tillverka, transportera, överlåta, konsumera eller ens inneha för annat än medicinskt och vetenskapligt bruk.

Vid ringa brott kan domstolen döma från böter upp till sex månaders fängelse. Vid allvarligare brott utdöms oftast fängelse, straffet för grovt narkotikabrott är lägst två år och högst tio års fängelse. Vid återfall eller i kombination med smuggling och andra brott kan straffen bli betydligt längre.

Sedan juli 1999 i Sverige gäller i trafiken en nollgräns för narkotika och klassade läkemedel (undantag vid användning enligt läkares ordination).

En lag om förbud mot hantering av s k hälsofarliga varor infördes i april 1999. Dessa ämnen är straffbara att saluföra och hantera, men ej att konsumera.

NÄTDROGER. Sedan våren 2011 får tull och polis omhänderta och –efter klartecken av domstol – även förstöra preparat som kan komma att narkotikaklassas efter utredning. Ett försök att stoppa ökad handel med s.k. nätdroger, där efter klassning molekyler ändras och lagligt åter kan saluföras en tid. En farlig katt-och-råtta-lek där köparen ofta inte vet innehållet.

[uppdaterad juli 2011]