Heroin

Från opiumvallmo till heroinHeroin (horse, smirre, taismack, brown sugar) är ett vitt eller brunt luktfritt pulver som framställs ur morfin, i sin tur utvunnet ur opiumvallmons kåda. Heroin kan sniffas, rökas eller lösas upp i vatten och injiceras. Opiater har en lugnande verkan och har ursprungligen en medicinsk användning. Morfin används fortfarande som smärtstillande vid operationer och sista stadiet av cancer.

Vitt heroin (ofta från ”Gyllene Triangeln” i Sydostasien) som injiceras dominerade tidigare, men avtog i och med smittorisken för hiv/aids upptäcktes. Man trodde ett tag att rekryteringen av nya heroinmissbrukare avstannat i landet. En ny våg av opium- och heroinmissbruk har dock uppstått bland ungdomar under senare år. Den här gången handlar det om att röka s k brunt heroin från ”Gyllene Halvmånen” i Centralasien (särskilt Afghanistan som efter talibanernas fall åter blivit största odlingsland av opium). 2013 nådde afghansk opiumodling rekordnivåer.

Missbruk av brunt heroin spred sig successivt till unga människor. De ser sig inte som narkomaner, men blir likafullt beroende efter en tids missbruk. Flera övergår så småningom till sprutor, vilket är ”mer ekonomiskt” eftersom man då kan berusa sig med väsentligt mindre mängd heroin. Det bruna heroinet dominerade länge på den svenska opiatmarknaden.

Nyrekrytering av heroinmissbrukare har minskat i både Sverige och inom EU, enligt unionens narkotikaobservatorium ECNN. Dödligheten i överdoser är dock stor, över 7 000 dödsfall i EU och Norge 2010. Men i Sverige avled 2011 fler med opiatläkemedlen metadon/Subutex än med heroin/morfin i kroppen. Narkotikarelaterade dödsfall ökat kraftigt, särskilt i Stockholm, bland annat av heroin som ligor säljer till sänkt pris för att öka tillgänglighet och nå fler kunder. 2012 avled 154 personer med i kroppen (enligt rättsmedicinaldata i Toxreg-registret).

I början av missbruket upplever heroinisten välbefinnande i kombination med dåsighet. Men i jakten på nya ”kickar” och för att häva tilltagande abstinensbesvär (frossa, muskelkramper, illamående, ångest och diarréer) när drogen lämnar kroppen, krävs snabbt högre doser.

Opiatmissbruk är svårbehandlat, många hamnar i en karusell av missbruk, avvänjning, nytt missbruk. Efter en tids avhållsamhet, exempelvis på avgiftningsklinik, kan en ny hög heroindos leda till nedsatt andningsförmåga och hjärtstillestånd. Många narkomaner har avlidit sedan 1970-talet bara i trakterna kring Sergels torg (”Plattan”) i Stockholm i samband med heroinmissbruk.

Behandling, ofta livslång sådan, med ersättningsmedel som metadon förekommer under kontrollerade former på allt fler mottagningar. Tidigare var antalet patienter som samtidigt fick syntetiska opiatersättare maximerat, men har flerfaldigats till över 5 200 patienter sedan taket lyfts och fler landsting idag erbjuder underhållsbehandling. Förutom Metadon så erbjuds idag även andra syntetiska medel: Subutex och Subuxone, (en ny sort för att försvåra missbruk).

72 procent av de drygt 7 200 kända opiatmissbrukarna fick ersättningsmedel i Sverige 2011, men tillgången till program är mycket olika i landstingen och långa väntetider förekommer, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Totalt finns cirka 115 program/enheter. Men läckage till den illegala marknaden och de kraftigt ökade dödsfallen av metadon/Subutex har åter ifrågasatt förskrivningen –och föreskrifter kan komma att ses över.

I några länder – Tyskland, Schweiz, Storbritannien och från 2010 i Danmark –bedrivs även kontroversiell behandling av heroinmissbrukare genom utdelning av heroin. Det är riktat till en liten grupp grava missbrukare som annan vård inte fungerat för. Målet är då inte drogfrihet, utan att erbjuda en tryggare livssituation (mindre kriminalitet och prostitiution) genom regelbunden vårdkontakt (får heroin 2-3 gånger per dygn) och psykosocial behandling.

Kännetecken: små pupiller, stirrande blick, muntorrhet, dåliga tänder och sluddrande tal är vanligt. Motoriken är långsam, kroppen näst intill hopsjunken, huden kall. Avmagring, förstoppningar, infektioner och kräkningar förekommer.

Lagen: opiater narkotikaklassades i Sverige 1930.

[uppdaterad december 2013]