Khat

Khat (kat, qat, chat) är en relativt ny centralstimulerande drog på den svenska missbruksmarknaden (tullen beslagtog 2011 hela 18,3 ton khat!) som främst används i en avgränsad grupp invandrare från Östafrika.

Där har de färska skotten och bladen av växten Catha edulis i flera hundra år tuggats (vilket är vanligast), rökts eller beretts som te (s k abessinskt te) för sin uppiggande verkan. I takt med inbördeskrig och oro i Somalia har missbruket ökat, drogen blivit handelsvara och följt med flyktingströmmar ut i världen. I Jemen har khattuggande ökat kraftigt senare år.

Växtdrogen påstås stimulera samtal och samvaro, förstärka minnet och underlätta muskelarbete. Koncentrationen av de rusgivande substanserna i kat, katinon och katin, är låga. Dygnsintaget blir därför stort, cirka 200-400 gram blad. Enligt nya beräkningar är en timdos – en s k maduuf – omkring 25 gram.

Khat påminner mycket om amfetaminets effekter och skador. Ny forskning visar att långvarigt tuggande ökar riskerna för stroke, och hjärt- och kärlproblem för användarna.De sociala skadorna är omfattande då missbruket passiviserar, förstärker utanförskap och åsamkar övriga familjen lidande och ekonomiska problem.

Kännetecken: kindbulor vid tuggande av drogen, avmagring, tand- och leverskador, impotens, sömnsvårigheter och psykoser förekommer.

Lagen: khat narkotikaklassades i slutet av 1989 i Sverige. Men gränsen till grovt narkotikabrott är hög, 200 kilo khat, vilket försvårat smugglingsbekämpning. Drogen är förbjuden även i övriga Norden, men i EU har Holland och Storbritannien blivit frizoner i smugglingen. Regeringen i Holland signalerade i början av 2012 att man avser att narkotikaklassa och stoppa khat. Även Storbritannien överväger det. FN har ännu inte drogklassat drogen. Senaste året har tullens beslag i Sverige minskat något (2012 till 11,6 ton), men från en hög nivå.

[uppdaterad juli 2013]