Kokain

Kokainmissbruk förstör både hälsa och miljö.Kokain (koks, snö, VIP-puder) som utvinns ur kokabuskens blad, Erythroxylon, är ett vitt kristalliskt pulver som kan snusas, ätas, injiceras eller appliceras direkt på slemhinnorna. Effekten påminner om amfetamin, men är intensivare, mer kortvarig och leder därför ofta till högre missbrukstakt och snabbare beroende.

Kokablad har länge för tuggats för sin centralstimulerande effekt i odlingsområdena i Sydamerika. Kokapasta kan rökas, liksom ”fri bas” och crack (gråvita, gula klumpar), som ger snabb och ännu mer kortvarig effekt, ett slags ”fattigmanskokain”.

Både amfetamin och kokain ger en falsk självkänsla av osårbarhet och stark berusning, särskilt i början av missbruket. De används ibland som sexuellt stimulerande medel, en förmåga som dock avtar med tiden.

Missbrukare förlorar ofta sitt sömn-, mat- och törstbehov och kan vara i gång flera dygn, varefter kroppen blir slutkörd. Brist på sömn, näring och hygien försämrar motståndet mot sjukdomar. Kokain kan jämföras med att köra bil med gasen i botten. Hjärta och hjärna utsätts för extrema påfrestningar. Det har hänt att kokainmissbrukare avlidit till följd av brustna blodkärl.

Tillnyktring efter ett kokainrus blir för många en ”kraschlandning”, en slags depression som lockar till nya tillfälliga ”kickar”. Abstinens med både kroppsliga (utmattning, muskelsmärta, svettningar) och psykiska besvär är vanligt.

Kokainister blir ofta lättretliga, får vanföreställningar och kan bli sjukligt misstänksamma och paranoida (hör röster, får ”polisnoja”, känner insekter krypa under huden etc.). Våldsamma aggressioner och våldsutbrott förekommer. Tillstånd som kan vara svåra att behandla.Gravida som använder kokain kan drabbas av blödningar och sammandragningar som skadar fostret, risk för missfall. ”Crackbabies” föds ofta för tidigt.

Kokain är förhållandevis dyrt på narkotikamarknaden och sågs tidigare som lyxdrog. Men smugglingen till Europa ökar, priserna faller och drogen är på väg att göra en ”klassresa” i Sverige. Kokain missbrukas numer både på kändiskrogar, i kriminella kretsar, i invandrar- och ungdomsgäng i förorter och bland exempelvis unga byggjobbare, enligt en kartläggning 2007.

Polis- och tullbeslag av drogen är ännu ganska få, även om ett ton kokain hittades häromåret i Göteborgs frihamn i samband med transitsmuggling till kontinenten.

Kännetecken: se amfetamin. Vidgade pupiller. Avmagring, kraftlöshet, illamående. Kokainsniffning kan leda till snörvlande, näsblod och hål i nässkiljevägg.

Lagen: kokain narkotikaklassades 1930.

[uppdaterad oktober 2008]