Svampar

0-prep-SvampPsilocybe1 Svampar (magiska svampar, B52) med hallucinogena effekter liknande LSD-rus finns naturligt i naturen. Indianer i Latinamerika använde svampen Psilocybe mexicana under sina riter. Och enligt en myt så berusade sig vikingarna med röd flugsvamp.

Även idag förekommer missbruk av svampar. Ungdomar kan under utlandsresor erbjudas ”magiska svampar”, exempelvis torkade och serverade i maträtter eller efter avkok som te. Återkommande missbruksvågor har förekommit under 1990-talet av ej ännu klassade svampar som lagligt kunde importeras och försäljas före en lagändring 1999.
Svampar i den svenska floran som ibland missbrukats är exempelvis toppslätsskivling.

Svampar med psilocybin är giftiga, lätta att förväxla med andra svampar och kan ge allvarliga magproblem och oroskänslor. Flera personer har också tvingats uppsöka sjukhus efter oro, ångest och psykosliknande besvär. Rusen kan pågå från några minuter upp till flera timmar. LSD-liknande återtrippar lång tid efteråt förekommer.

Kännetecken: Stora pupiller, hög puls, skakningar och skrattanfall är några synliga tecken. Mer information på Giftinformationscentralens hemsida.

Lagen: Psilocybin och meskalin (i vissa kaktusarter) narkotikaklassades 1966. Från augusti 1999 betraktas alla svampar som narkotika som innehåller de rusgivande ämnen psilocybin och psilocin, och som framodlats, torkats eller på annat sätt beretts. Tidigare klassades så kallade knarksvampar art för art istället för att låta innehållet avgöra.

[uppdaterad juni 2010]