Tobak

Det är få som tänder en cigarett på krogen efter rökförbudet.Tobak, såsom cigaretter, cigarrer, piptobak, rulltobak, snus och tuggtobak utvinns ur tobaksplantan och innehåller den märkliga drogen nikotin. Den både tröstar och lugnar, piggar upp och ökar koncentrationen. Nikotin börjar verka efter bara några sekunder efter ett bloss och är en effektiv stresshanterare. Men lika vanebildande som heroin och kokain.

Hälsokunskap ökar om att tobak dödar. Rökning minskar snabbt i västvärlden, men ökar i tredje världen. 168 länder har antagit FN:s ramkonvention om tobak.

Över 100 000 studier har utpekat rökning som ett allvarligt hälsoproblem. Tobak är idag främsta yttre orsak till sjukdomar och för tidig död. Varannan rökare riskerar att dö i förtid. En brinnande cigarett är en kemisk fabrik med tusentals ämnen, varav ett 50-tal är cancerframkallande. Sambanden mellan tobak och lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, magsår och benskörhet och en uppsjö andra åkommor är fastslagna. Men även med dålig hy, sämre kondition, andningsbesvär och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Rökning drabbar även omgivning, både med skador och dödsfall för fostret och andra personer som ofrivilligt drar i sig rök. Det är huvudorsaks till att rökning nu förbjuds på krogar, caféer och allt fler allmänna platser.

Hälsoinformation och mer restriktiva tobakslagar har lett till att rökning minskar i västvärlden, medan tobaksbolagen istället inriktar sig på utvecklingsländer där rökning och tobaksskador ökar. Idag skördar tobak årligen omkring 12 000 liv i Sverige (enligt ny beräkning av Socialstyrelsen), en miljon liv i Europa och över 5 miljoner liv i världen. Nära 100 000 svenskar årligen i rökrelaterad sjukdomar.

Svenskar och finländare rökare minst i EU, greker och bulgarer mest. Andelen dagligrökare i Sverige var 2008 elva procent av männen och 14 procent av kvinnorna, internationellt sett låga siffror. Men ”jämställdheten” har resulterat i att lungcancer ökar bland kvinnor. Även bland skolelever är det fler flickor än pojkar som röker, men inräknat snus så är tobaksbruket ganska lika mellan könen.

Rökning minskar, men snus ökar i Sverige, 19 procent av männen och fyra procent av kvinnorna snusar dagligen. Snus marknadsförs ofta som alternativ för den som vill fimpa de livsfarliga, dyra rökvanorna. Snusandet har ökat i Sverige, även bland kvinnor. Men snus innehåller flera – i andra sammanhang – giftklassade ämnen, ger cirkulationsproblem, sviktande potens och frätskador. Studier tyder på ökad risk för cancer i bukspottkörteln och i munhålan. En studie varnar för nära dubblad risk för storsnusare att dö i hjärtinfarkt.

Tobak nämns även som en inkörsport till andra droger. Studier visar att fler rökare än ickerökare riskerar bli alkohol- och narkotikaberoende. Nikotin misstänks lära mottagare i hjärnans belöningssystem att känna igen och korsvis ta emot olika slags droger (s.k. sensitisering). Tidig tobaksdebut kan öka ungas sårbarhet och mottaglighet för andra droger.

Trots dessa kända hälsorisker så börjar varje dag ett femtiotal svenska tonåringar att röka och snusa. De utgör morgondagens tobaksmarknad och många av dem kommer som storrökare vilja fimpa. Något som dock är svårt. Ännu erbjuder inte alla vårdcentraler stöd för tobaksavvänjning.

Tobaksbruk leder inte bara till hälsoskador, utan även stora kostnader för arbetsgivare och samhälle genom rökraster, ökad sjukfrånvaro och vård (balanseras inte av intäkter av tobaksskatter). 116 kommuner hade i juli 2010 beslutat om rökfri arbetstid.

För att minska tobaksbruket har Sveriges riksdag antagit folkhälsomålen att till år 2014 halvera nyrekryteringen och antalet storrökare; att trygga en rökfri uppväxt för barn och att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök.

I Europeiska unionen får snus bara säljas i Sverige och insatser för att minska tobakskonsumtion ökar. EU-bidraget för tobaksodling ska fasas ut. Smuggling av tobak har ökat senare år, särskilt över höjda tobaksskatter – 2009 beslagtog svenska tullen nära 57 miljoner cigaretter. Ett nytt EU-tobaksdirektiv antogs 2014 och träder i kraft 2016/2017. Större och obligatoriska varningstexter och bilder blir obligatoriska i unionen, mentolcig ska fasas ut. Men inget totalförbud för smakämnen och elektroniska cigaretter ska regleras (som läkemedel eller tobak) efter lobbying av tobaksintressen. Snus får bara säljas i Sverige.

Den nya rödgröna regeringen har anslutit sig till kampanjen Tobacco Endgame, med målet Ett rökfritt Sverige år 2025.

Lagen: Tobakslagen förbjuder försäljning av tobak till unga under18 år. Rökförbud gäller på offentliga platser, i skolor, i trafiken och på allt fler arbetsplatser. Från juni 2005 ska alla serveringsställen i Sverige vara rökfria inomhus. Tobaksreklam är förbjudet (utom på försäljningsställen) och varningstexter ska finnas på cigarettpaket. Varningsbilder ska införas senast 2017 när EU:s nya direktiv införs. Flera tobaksmärken har nu börjat trycka varningar.

Från 1 augusti 2010 skärptes lagen för att försvåra för minderåriga att få tag i cigaretter och snus. Tobakshandlare måste numer föranmäla sin verksamhet till kommunen och den som säljer till ungdomar riskerar försäljningsförbud ett halvt år.

Neutrala paket och förbud att exponera tobak i butiker (dvs. placera varorna under disk), har införts i flera länder, men ännu inte i Sverige. En utredning har gått igenom lagskärpningar i den riktningen, som sedan varit på remiss.

[uppdaterad december 2016]