Kategoriarkiv: Debatt

Tveksam evidens för drogtesta elever

Debatt om drogtester i skolan. Nackdelen är att effekterna i förhållande till kostnaderna är svåra att försvara eftersom det vetenskapliga underlaget är problematiskt. Det skriver Sven Bremberg, expert i hälsofrågor om unga vid Folkhälsoinstitutet, i en replik på Per Johanssons artikel.

Missvisande analys om narkotikadebatt

Björn Fries och Björn Johnson gillar inte Drugnews redaktörs funderingar kring deras debattutspel. Varför är de som försvarar status quo inom den svenska narkotikapolitiken så rädda för en utvärdering av konsumtionsförbudet?, undrar de två i en replik.

Är du säker – inför valet?

Frågor om droger är sällan stora valfrågor, fast de påverkar många. Du kan själv påverka det genom ett aktivt val och kräva svar av dem du tänker rösta på, skriver Mats Gunnarsson, generalsekreterare i Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor.

Vill de rödgröna skrota knarkförbudet?

Drogtester och drogpolitik har plötsligt aktualiserats i valrörelsen. Men vad kommer hända med förbudet mot narkotikakonsumtion om de rödgröna får makten?, undrar Linda Nilsson och Per Johansson, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, i en debattartikel i Drugnews.

Ska vi registrera lobbyister?

Lobbying har blivit storindustri, vilket lett till krav på registrering av lobbyister och deras kontakter med politiker. Men det skulle hota även folkrörelsers oberoende och förtroliga kontakter med förtroendevalda, anser Thure Jadestig, tidigare S-riksdagsledamot från Västmanland.

Bildt, Afghanistan och opium

Reaktioner på utrikesminister Carl Bildts försvar av fortsatt svensk närvaro i Afghanistan. De utländska trupperna måste påbörja tillbakadragandet så att afghanerna själva får styra över sitt land, skriver Gunnar Blommé, drogsamordnare i Falun. /Hemliga krigsrapporter via Wikileaks.

Varför inte evidens om sprutbyte?

Vi vill inte att våra barn ska få verktyg så de kan fortsätta knarka. Vi vill att de ska få vård och behandling så de slutar med droger. Lena Larsson, ordförande för riksförbundet Anhöriga mot droger, är frustrerad över landstingspolitikernas beslut att starta sprutbyte i Stockholm.

Snedvridning av missbruksvårdens problem

Missbrukarvårdens problem beror inte främst på kunskapsbrist, utan på ett politiskt ointresse och en negativ syn på den inom välfärdspolitiken. Därför behöver praktikers och enskilda individers ställning stärkas i utvecklingsprocessen, skriver Jimmy Blondin, verksam inom privat vård, på Drugnews-debatt.

Underhållsbehandling får inte leda till döden

Kontrollen vid underhållsbehandling av narkomaner har uppenbarligen gått förlorad i Stockholms län när antalet dödsfall femfaldigats. Det skriver Rolf Bromme, NSO, i en slutreplik.

Motsägelsefullt om unga och alkohol

Först är det inte tillåtet att bjuda alkohol till unga, sedan i nästa mening blir det tillåtet. Hur tänker man då? Ändra förslaget till ny alkohollag, uppmanar Lena Larsson, ordförande i Anhöriga mot droger.