Kategoriarkiv: Debatt

”Nyansera debatten om e-cigaretter!”

Jag vill ha en nyanserad debatt i Sverige kring e-cigaretter där man även tar upp de många fördelar dessa kan innebära ur folkhälsosynpunkt, skriver Anders Kjellberg, specialistläkare i anestesi och intensivvård och medicinsk rådgivare för varumärket Ecocig.

Open Letter to Obama about marijuana

Open Letter from Sven-Olov Carlsson, IOGT International, to President Barack Obama: The notorious comparison of alcohol and marijuana, and the most important aspect that is conspicuously absent.

Mr Obama, följ FN:s narkotikakonventioner!

Flera ledande politiker och två förbundsordförande inom frivilligsektorn kritiserar USA:s president Barack Obama – som nyss besökt Sverige – för att inte följa FN:s narkotikakonventioner genom acceptera att två delstater legaliserat marijuana.

Legalisering stoppar inte de kriminella

På flera håll i världen införs nu legalt cannabis, ofta med argumentet att minska den organiserade brottsligheten. Men det är tydligt att de kriminella bara skiftar verksamhet, samtidigt som en ökad tillgänglighet också ökar användningen, skriver beroendeforskaren Fred Nyberg.

Dags genomskåda legaliseringsrörelsen

Legaliseringsrörelsen dolda agenda är att all narkotika släpps fri. Förhoppningsvis är vi tillräckligt många som genomskådat det som skett i USA, så att beredskapen finns här när det blir dags, skriver Anders Stolpe, vice ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen.

Stöd det nya EU-direktivet om tobak

Öppet brev om tobaksproduktdirektivet till Sveriges regering, riksdag och svenska EU-parlamentariker. Stöd förslaget, sätt folkhälsan först, vinn ännu en seger mot tobaken, uppmanar företrädare för 31 organisationer.

Regeringens vårdförslag en fingertutt

Vad bidde det? Det bidde ingenting! Inte ens en fingertutt. Nu samlas vi 10 april på Sergels torg, Stockholm, till bred manifestation mot regeringens tomma förslag och för en bättre missbruksvård, skriver vår medarbetare Bruce Clarke med egen erfarenhet av drogmissbruk.

Skapa en Narkotikakontrollstyrelse

En planerad omorganisation av Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet är ett unikt tillfälle att bilda en särskild svensk Narkotikakontrollstyrelse med drag av amerikanska antidrogbyrån DEA. Det skriver Jonas Hartelius, narkotikaforskare och författare.

Rökare offras på frihandelns altare

På mindre än 10 år har svensk tobakspolitik från att vara förebild i världen blivit sämst i klassen. I arbetet med EU:s nya tobaksdirektiv har regeringen helt struntat i att lyfta folkhälsoaspekterna och bara försökt få bort säljförbudet för snus. Det skriver Stefan Bergh, Cancerfonden, och Staffan Josephson, Hjärt-Lungfonden.

Unikt samarbete i arbetslivet i Kronoberg

Istället för att fortsätta vänta på regeringsförslag på missbruksområdet har vi i utformat en ny samverkansmodell på beroendeområdet i Kronobergs län för att fler ska få hjälp. Det skriver Hanna Walleij Sandahl och Christel Blondin, i hälsoföretagen Previa respektive En Dag i Taget.