Kategoriarkiv: Debatt

A Bad Trip for Democrats

Demokraterna får inte ge efter för droglobbyn och bli ett marijuana-parti. Det menar Ed Gogek, psykiatriker, drogmotståndare och demokrat, efter tisdagens folkomröstningar i USA.

LAB-behandling ska leda till drogfrihet

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling (ex med metadon eller Subutex) för opiatberoende personer måste leda till långvarig drogfrihet. Det skriver professor Robert L. DuPont, beroendeläkare och f.d. narkotikasamordnare i USA.

Nej ministern, ingen lösning att fler snusar

Att regeringen av rättviseskäl på handelsområdet arbetar för att fler ska börja snusa känns väldigt märkligt. Det skriver Katharina Wallenborg och Ingalill Söderberg i lokala Drevvikenpartiet, Huddinge.

Barns rätt skyddas från narkotika glöms

Röster för att legalisera/avkriminalisera droger hörs alltmer i världen, ofta med hänvisning till mänskliga rättigheter. Men att knarka är ingen mänsklig rättighet och moraliska och juridiska skyldigheten att skydda barn från narkotika har hamnat i skuggan. Det skriver Robert L. DuPont, amerikansk läkare, tidigare “drogtsar“ och generaldirektör för Nida, tillsammans […]

HD raserar narkotikapolitiken

Den senaste tidens domar i Högsta domstolen innebär ett grundskott mot hela den svenska narkotikalagstiftningen och visar på en bristande kunskap om att missbruk inte startar genom kontakter med professionella langare, skriver socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme.

Missbrukarvården som politiskt slagfält

Vad är god narkomanvård? Missbruk är och kommer att förbli ett ideologiskt problem. Detta perspektiv är nödvändigt om man vill förstå dess komplexa karaktär, skriver Johan Edman, docent vid Stockholms universitet, som studerat svenska missbrukarvårdens historia.

Överge inte den svenska alkoholpolitiken

”De flesta svenskar kan hantera friheten att dricka”, menar Mattias Svensson i en ny Timbrorapport. Det tar han som intäkt för att även Systembolagets monopol bör slopas. Men det är kanske tack vare, och inte trots, dessa åtgärder som situationen ter sig bra, skriver Peter Allebeck, professor i socialmedicin på […]

Unga ska skyddas mot alkoholreklam

Regeringen oroas över att alkohol- och tobaksreklam riktas mot barn och unga, bland annat via TV och sociala medier, och har nu beslutat utreda omfattningen och hur tillsynen kan bli bättre, skriver ansvarig minister Maria Larsson (KD) på Drugnews-debatt.

Dags för en Lex Anna Lindh

Det är dags för en Lex Anna Lindh för att stoppa drogpåverkade brottslingar. Det skriver Per-Erik Lundberg, narkotikapolis och ordförande i RNS, apropå flera uppmärksammade domar i Högsta domstolen.

Sverige behöver gå från reaktion till aktion

I höstas lämnades en narkotikautredning till regeringen. Den pekade på att Sverige mer måste lyfta narkotikafrågan och samarbeta internationellt för en restriktiv strategi. Men sedan dess har inget hänt. Utredningen får inte glömmas bort i någon kanslilåda, skriver Linda Nilsson, projektsamordnare RNS.