Kategoriarkiv: Forskning

Ökade risker med tidig cannabisdebut

|

BETHESDA. Ju tidigare man börjar med cannabis, desto fortare kan man hamna i missbruk eller beroende – ett förhållande som inte gäller lika tydligt för tobak och alkohol, visar en ny studie om ungas substansanvändning från USA:s nationella drogforskningsinstitut, NIDA.[i] 

Fler barncancerfall när cannabisbruket ökar

|

WASHINGTON DC Mellan åren 1975 och 2015 ökade cancerfallen bland amerikanska barn med 49 procent av hittills okända skäl. Två australiensiska forskare har samkört data och ser ett samband med den ökade cannabiskonsumtionen i USA i kombination med högre THC-halt.

Ny metastudie: cannabis kan sänka IQ

|

DUBLIN.  Cannabis kan sänka intelligens mätt i IQ-kvot hos unga. Det visar en ny irländsk forskningsgenomgång och analys av sju tidigare studier.

Cannabis extra farligt för unga med suicidtankar

|

COLUMBUS, OHIO. Unga med depressioner, självskadebeteende och andra affektiva sjukdomar löper extra stora risker om de samtidigt använder cannabis. Det visar en ny stor amerikansk studie.

Kan cannabis minska opioiddödsfall?

|

VANCOUVER Enligt en ny kanadensiskt studie kan cannabis minska de höga dödsfallen av fruktade opioiden fentanyl. Den svenske farmakologen och beroendeprofessorn Fred Nyberg menar att den slutsatsen kan ifrågasättas. Att forskarna bakom studien är nära lierade med cannabisindustrin, som även finansierat deras arbete, gör resultaten än mer tveksamma.

Minskar cannabis drickande – oberoende studie?

|

VICTORIA En kanadensisk studie över patienter som får medicinsk marijuana uppger att deras alkoholkonsumtion sjunker. Den svenska farmakologen och beroendeforskaren Fred Nyberg är kritisk till studiens upplägg. Inte minst på grund av forskarnas anknytning till cannabisföretaget Tilray.

Tre alkoholforskare prisade

|

Tre alkoholforskare har tilldelats priser. Mats Ramstedt får Systembolagets kunskapspris 2020, Sabina Kapetanovic får Systembolagets juniora stipendium och Simon Jangard får årets Bertil Göranssons-stipendium.

Studie kan förklara minnesproblem av cannabis

|

NEW HAVEN. En ny liten amerikansk studie med hjärnavbildning visar för första gången förändringar i hippocampus hos cannabisrökare.  Det är den del av hjärnan som spelar stor roll för minnet.

Oftare autism om modern använt cannabis

|

OTTAWA Enligt en stor undersökning i Kanada, så har barn till mödrar som rapporterat att de använde cannabis under graviditeten 51 procent större risk att utveckla autism. Orsakssambanden kräver dock mer forskning.