Kategoriarkiv: Forskning

Russtark cannabis ökar bruk och mental ohälsa

|

BRISTOL En ny stor brittisk studie publicerad i Jama Psychiatry visar att användning av cannabis med högre rushalt ökar risken för psykoser jämfört med äldre, svagare sorter.

Nutt: cannabis mindre skadligt än andra droger

|

LONDON Brittiske psykiatrikern och specialisten i neuropsykofarmakologi, David Nutt, har tillsammans med en grupp andra forskare publicerat en stor genomgång av cannabisskador. Rapporten innehåller inga större nyheter, förutom att legaliseringsförespråkaren Nutt är medförfattare. Trots slutsatsen i rapporten om folkhälsoproblem skriver han i mejl till Drugnews att han vill se en […]

Ny studie stärker samband cannabis och depression

|

ZÜRICH. Fyra forskare från universiteten i Zürich, Sao Paulo och Berlin som följt en grupp schweizare under tre decennier fann samband mellan cannabisrökning i tonåren och depressioner och självmordsbenägenhet senare i livet. Däremot inte risk för ångest.

Cannabisrökare kör sämre dagen efter

|

BELMONT. Cannabis gör grava användare till sämre bilförare även när de inte är akut påtända. Det visar en studie från Mc Leans psykiatriska sjukhus i Belmont, Massachusetts, som är en del av Harvard Medical School.

Cannabis kan lindra astma, men skadar lungor

|

JERUSALEM. Medicinsk cannabis kan underlätta andningen för patienter med astma. Den kortsiktiga effekten uppvägs dock av att själva rökningen skadar lungorna. Det visar några fallrapporter från Israel där man sedan länge godkänt cannabis för medicinisk användning.

En dos THC ökar psykiatrisk hälsorisk

|

LONDON En enda dos med enbart cannabisämnet THC ökar tydligt antalet psykiatriska symtom, enligt en ny metastudie publicerad i The Lancet Psychiatri. Samtidigt hittar forskarna inga hållbara bevis för att CBD minskar sådana biverkningar.

Marijuana riskfaktor för opioidberoende

|

SHREWSBURY Ett ungt datasnille, Adway Wadekar, från en amerikansk småstad har genom dataanalyser från drogvaneundersökningar försökt förutspå vem som löper störst risk att bli opioidberoende. Han pekar ut cannabisbruk i unga år som en riskfaktor.

Cannabis lindrar inte psykisk ohälsa

|

SYDNEY Det påstås ibland att cannabis kan ge lindring vid olika psykiska sjukdomar. En ny stor översikt av vetenskapliga undersökningar publicerad i The Lancet visar emellertid att varken naturlig eller syntetisk cannabis har någon effekt vid sådana besvär.

Studie: vinsten av fimpa större än känt

|

LONDON Det är aldrig försent att sluta röka cigaretter. Lungornas celler har en större förmåga att återhämta sig än tidigare känt, enligt en ny studie.

Cannabis kan leda till hjärtfel

LONDON En ny studie från Queen Mary University i Storbritannien visar att cannabisrökning kan försämra hjärtfunktionen.