Kategoriarkiv: Forskning

Portugal: fler cannabisdiagnoser i psykvården

|

LISSABON Antalet sjukhusinlagda fall av cannabisrelaterade psykoser och schizofrenier har ökat dramatiskt i Portugal, nära 30 gånger fler mellan åren 2000 och 2015, enligt ny studie. Ett land som flera använder som förebild i narkotikadebatten.

Beroende-konferens om framtiden

|

LISSABON En stor konferens om beroende och forskning om narkotika, alkohol, tobak och spel och andra beteende som lockade över 1300 personer från 80 länder har hållits i Portugals huvudstad. Droglandskapet är dynamiskt och i förändring i flera länder, visade en ny narkotikarapport.

Allt fler gravida i USA använder cannabis

|

WASHINGTON Att konsumtionen av cannabis ökar i USA spiller också över på gravida kvinnor. Allt fler bland dem använder cannabis. Det visar nya drogvaneundersökningar.

USA: marijuana inte bot på opioiddöden

|

STANFORD Det finns inga bevis att ”medicinsk cannabis” kan minska antalet överdoser. I en ny amerikansk studie varnar forskare för att marijuanaindustrin utnyttjar desperata människor som blivit beroende av opioider.

Helnykterhet bästa mål vid alkoholproblem

|

Vid behandling av alkoholproblem är fortfarande helnykterhet som mål effektivare än ”kontrollerad konsumtion”. Det visar en långtidsstudie från Göteborgs universitet.

Hiv-smittade marijuanarökare oftare lungsjuka

|

BOSTON Lungsjukdomar är vanligare hos hiv-infekterade jämfört med friska personer. Hiv-smittade män som röker cannabis har ytterligare ökad risk att få kronisk bronkit och infektioner i lungorna. Om de samtidigt är tobaksrökare potentieras sjukdomsrisken.

Ökad skaderisk med högre THC-halt

|

AMES/LONDON Det kommer fler och fler studier som stärker farhågorna att den allt högre rushalten THC i cannabis kommer att öka risken för skador. Pelle Olsson rapporterar om några amerikanska och brittiska studier.

Colorado: fler förgiftas av cannabisgodis

|

DENVER En ny studie från Colorado har undersökt varför så många söker akut sjukhusvård på grund av cannabis. Den visar att de allt populärare ätbara produkterna utgör en oproportionerlig stor andel av de cannabiskonsumenter som söker hjälp. Turister drabbas mer.