Kategoriarkiv: Forskning

Cannabis kan varaktigt skada närminne

|

LAUSANNE En stor långtidsstudie har funnit samband mellan användande av cannabis under längre tid och risk för permanent sämre korttidsminne i medelåldern.

Mindre marijuana – bättre skolresultat

|

MAASTRICHT Utländska studenter som förbjöds handla cannabis på coffeshops i holländsk gränsstad lyckades markant bättre med studierna, särskilt i matematikbaserade prov, enligt forskare.

Neutrala paket hjälper rökare sluta

|

MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade paket.

Snus ökar risk för alkoholberoende

|

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.

Långa arbetsdagar – mer alkohol

|

HELSINGFORS Finska forskare varnar i en stor studie för att arbete mer än 48 timmar i veckan kan påverka och höja alkoholkonsumtionen med elva procent.

Snus inkörsport till ungas rökning

|

En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. Att snusa i sjuan tredubblar risken att bli rökare när tonåringen går på gymnasiet.

Rökande män förlorar kromosom

|

En stor svensk studie visar att tobaksrökning bland män kan kopplas till förlust av Y-kromosomer. Något tidigare forskning visat kan öka risken för cancer.

Tidiga förfäder tålde nog alkohol

|

Förfädernas förmåga att hantera viss mängd alkohol kan ha börjat utvecklats redan för tio miljoner år sedan, exempelvis för att kunna äta fallfrukt. Alltså långt innan de själva kunde tillverka alkohol, visar en studie.