Kategoriarkiv: Forskning

Marijuana ökar risk för alkoholproblem

|

NEW YORK Vuxna cannabisrökare löper fem gånger högre risk att utveckla alkoholberoende. Och personer med alkoholproblem har svårare att komma ur det om de använder marijuana. Det visar en stor forskningsstudie i USA.

Alkohol drabbar omgivningen olika

|

I en jämförande studie mellan fem nordiska länder och Skottland över hur alkohol drabbar omgivningen blev resultaten mycket olika. Men kvinnor och yngre påverkas mest negativt i alla länder.

Cannabis kan varaktigt skada närminne

|

LAUSANNE En stor långtidsstudie har funnit samband mellan användande av cannabis under längre tid och risk för permanent sämre korttidsminne i medelåldern.

Mindre marijuana – bättre skolresultat

|

MAASTRICHT Utländska studenter som förbjöds handla cannabis på coffeshops i holländsk gränsstad lyckades markant bättre med studierna, särskilt i matematikbaserade prov, enligt forskare.

Neutrala paket hjälper rökare sluta

|

MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade paket.

Snus ökar risk för alkoholberoende

|

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.

Långa arbetsdagar – mer alkohol

|

HELSINGFORS Finska forskare varnar i en stor studie för att arbete mer än 48 timmar i veckan kan påverka och höja alkoholkonsumtionen med elva procent.

Snus inkörsport till ungas rökning

|

En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. Att snusa i sjuan tredubblar risken att bli rökare när tonåringen går på gymnasiet.