Kategoriarkiv: Forskning

Rökande män förlorar kromosom

|

En stor svensk studie visar att tobaksrökning bland män kan kopplas till förlust av Y-kromosomer. Något tidigare forskning visat kan öka risken för cancer.

Tidiga förfäder tålde nog alkohol

|

Förfädernas förmåga att hantera viss mängd alkohol kan ha börjat utvecklats redan för tio miljoner år sedan, exempelvis för att kunna äta fallfrukt. Alltså långt innan de själva kunde tillverka alkohol, visar en studie.

Cannabis ger sämre skolresultat

|

Följerna av regelbundet cannabisrökande i unga år är betydande. Det minskar möjligheten att klara skolan och ökar risken för senare självmordsförsök, visar en stor studie i Australien och Nya Zeeland.

Studie: genusnormer styr drickande

|

Kvinnors och mäns alkoholkonsumtion omgärdas av starka genusnormer. Kvinnor förväntas ta mer ansvar medan män antas testa gränser och tillåts göra bort sig, visar en ny doktorsavhandling på Stockholms universitet.

Studie: enzym mot kokain hittad

|

LEXINGTON Amerikanska forskare har lyckats ta fram ett mutant-enzym som angriper kokain. Det skulle kunna bli ett läkemedel mot missbruk och motgift vid överdoser av drogen.

Skyll inte på fyllan – du vet vad du gör

COLUMBIA Nu kan inte fulla personer skylla pinsamheter på berusningen längre. De vet vad de gör och säger, men alkoholen gör att de bryr sig mindre om följderna. Det visar en amerikansk studie.

THC kan hämma tumörtillväxt

|

Forskare vid East Anglia universitetet i Storbritannien har i samarbete med kollegor vid Universidad Complutense de Madrid i Spanien visat att det aktiva ämnet THC i cannabis kan reducera tumörtillväxt hos cancerpatienter.

Ingen nytta med lite alkohol

|

Måttlig alkoholkonsumtion minskar inte risken för hjärt- och kärlssjukdomar. Det är slutsatsen i en ny stor undersökning som publicerats i ansedda BMJ.

Cannabisrökare super mer

|

[UPPDAT] Unga cannabisrökare dricker även betydligt mer alkohol än personer som inte röker. Det visar en ny rapport. Hjärnforskaren Fred Nyberg ger här sina fyra bästa argument mot legalisering av drogen.

Alkohol kan försämra rökares lungor

|

Stora mängder alkohol verkar ytterligare försämra lungfunktionen hos rökare. Det framgår av en ny avhandling vid Lunds universitet. Rönen kan bidra till tidigare diagnos av folksjukdomen KOL.