Kategoriarkiv: Metoden

Upprop: inrätta särskild ANDT-utbildning

|

Utvecklingsledaren Anders Eriksson har startat ett upprop för att säkerställa kompetensen för det drogförebyggande arbetet i landet. Han vill att en särskild ANDT-utbildning inrättas för att professionalisera yrket.

Studie visar tolvstegsmodell fungerar

|

En uppföljning av manliga patienter som gått tolvstegsbehandling på behandlingshemmet Hatten utanför Stockholm visar positiva resultat. Två av tre som svarat uppger i en enkät att de var fortsatt drogfria. 

Succé för isländsk förebyggarmodell

|

När den lokala situationen kartläggs kan preventionsinsatser specialanpassas efter varje stads behov. Isländska drogpreventions-programmet Youth in Europe sprid nu över hela Europa.

Drogdomstolar sprids över världen

|

Domstolar som dömer kriminella missbrukare till vård i stället för fängelse har visat sig vara ett lönande koncept – både mänskligt, socialt och ekonomiskt. Modellen finns nu i ett tjugotal länder i världen, det började i USA. Är det dags för Sverige?

Körsång rena medicinen

|

Sedan körsång vid årsskiftet introducerades på schemat på äldreboendet Östralycke i Karlshamn har välbefinnande ökat och medicinförbrukningen mer än halverats.

Non Smoking öppnar rädsloklinik

|

Många ungdomar börjar röka för att visa sig orädda eller är oroliga för något i skolan. Nu har A Non Smoking Generation öppnat en FearClinic på datorspelet Minecraft för att unga ska få tala känslor istället för att börja röka.

Unga vägleds bort från brottsbanan

”Process Kedjan” är ett unikt pilotprojekt för att stödja ungdomar som hamnat i klammeri med rättvisan och drivs av Ung i X-Cons. Projektet med personliga coacher har redan överträffat sina mål och förebyggt återfall.

Hazelden startar underhållsbehandling

ROCHESTER Hazelden, tolvstegsrörelsens flaggskepp för behandling av missbrukare enligt drogfria “Minnesotamodellen“, har efter epidemi i USA med opiatöverdoser inlett även läkemedelsassisterad behandling (ex. med buprenorfin och naltrexon).

Ny kunskapsportal om hepatit C

STOCKHOLM HepatitPortalen har startats av Svenska Brukarföreningen för att informera och utbilda om hepatit C, en virussjukdom mer dödlig än Hiv. “Nästan alla injektionsnarkomaner blir idag smittade, vi vill förebygga det“, säger Berne Stålenkrantz på Brukarföreningen till Drugnews.

Nätutbildning för läkare om opiatmedicin

BETHESEDA Amerikanska National Institute on Drug Abuse har publicerat en nätbaserad utbildning för läkare och medicinska rådgivare om det komplexa problemet med opiatläkemedel.