Kategoriarkiv: Metoden

Hazelden startar underhållsbehandling

ROCHESTER Hazelden, tolvstegsrörelsens flaggskepp för behandling av missbrukare enligt drogfria “Minnesotamodellen“, har efter epidemi i USA med opiatöverdoser inlett även läkemedelsassisterad behandling (ex. med buprenorfin och naltrexon).

Ny kunskapsportal om hepatit C

STOCKHOLM HepatitPortalen har startats av Svenska Brukarföreningen för att informera och utbilda om hepatit C, en virussjukdom mer dödlig än Hiv. “Nästan alla injektionsnarkomaner blir idag smittade, vi vill förebygga det“, säger Berne Stålenkrantz på Brukarföreningen till Drugnews.

Nätutbildning för läkare om opiatmedicin

BETHESEDA Amerikanska National Institute on Drug Abuse har publicerat en nätbaserad utbildning för läkare och medicinska rådgivare om det komplexa problemet med opiatläkemedel.

MRT – ny behandlingsmetod i Sverige

KRAMFORS Moral Reconation Therapy (MRT) är en behandlingsmodell för missbrukare som nu introduceras i Sverige. Modellen kommer från USA där den framgångsrikt används på behandlingshem, i öppenvård och på fängelser.

Stödprojekt för unga förebygger återfall

STOCKHOLM Varje år döms uppåt 100 ungdomar i Sverige till sluten ungdomsvård, de har ofta gjort sig skyldiga till mycket grova brott som mord, rån, misshandel och narkotikabrott. Återfallen för dem är mycket hög. Det är dessa som nya projektet Process Kedjan vänder sig till.

Brottsbekämpning och vård i Rio

Drogsituationen i Rio de Janeiros mest utsatta slumområden belystes under World Forum. Stadens säkerhetsansvarige polischef, José Mariano Beltrame, beskrev hur brottsbekämpning och missbruksvård numer går hand i hand i ett Brasilien som snart arrangerar fotbolls-VM.

Halvvägshus – en drogfri plats

Vikten av en trygg och drogfri plats efter fängelsevistelse eller behandling mot droger. Det betonas i flera program, bland andra amerikanska Oxford House-modellen som finns i flera länder idag.

Uppsala sprider kunskap om beroende

UPPSALA Det går för långsamt att få ANDT-strategin på plats. Och politiker är rädda att ta upp missbruksfrågor. Därför behövs forum för kunskapsspridning om drogberoende och samverkan mellan forskare och praktiker. Något som har startats i Uppsala.

Nya vägar till jobb för beroende

STOCKHOLM Stadsmissionen i Stockholm driver sedan slutet av förra året projektet “Blixtjobb“. Hittills har ett trettiotal personer återkommande fått arbeten från uppdragsgivare. Modellen är hämtad från Norge där den blivit mycket framgångsrikt.

Alkoholproblem tabubelagt i vården

GÖTEBORG/SKÖVDE Vårdpersonal frågar inte oftare patienter om alkohol eller upptäcker fler skador än tidigare, vilket var avsikten med Riskbruksprojektet. Och läkare som själva dricker mycket är mer toleranta i bedömning av sina patienters vanor, visar en ny studie.