Kategoriarkiv: Metoden

Växjö-modell mot ungdomsvåld prisas

STOCKHOLM/VÄXJÖ Antalet anmälda fall i Kronobergs län av misshandel utomhus har minskat 17 procent sedan polisen inriktat sig på att stävja alkoholtillgången bland ungdomar. Den s k Växjö-modellen har nu utsetts till att tävla för Sverige i brottsförebyggande arbete i Europa.

Unga lättare motivera till vård

STOCKHOLM Vikten av tidigt ingripande vid drogmissbruk, understryks i ett lyckat projekt mellan polisen, Maria Ungdom-socialtjänsten och landstinget i Stockholms län. Yngre missbrukare, särskilt flickor, är lättare att motivera till vård. ”Ändå har ofta flickorna en tyngre problembild”, säger Manne Jönsson, chef för länskriminalens ungdomssektion, till Drugnews.

”Framgångrikt Lots-projekt”

STOCKHOLM Satsningen att erbjuda grava narkotikamissbrukare vid Sergels torg och andra drogscener i Stockholm frivillig vård är framgångsrikt, enligt inblandade myndigheter. Av 198 uppsökta missbrukare i projektet ”Lots för livet” accepterade 44 (22 procent) avgiftning och 29 (15 procent) av dem fortsatte i behandling.

Ett liv med struliga, härliga ungar

HASSELA Varför viger någon sitt liv till att kämpa för missbrukande ungdomar? Den frågan ställer sig många som åker till Hasselakollektivet på slingriga skogsvägar i norra Hälsingland. Varför väljer man att dela varje minut av sitt liv med dem som hamnat snett? Drugnews har träffat Hasselarörelsens grundare KA Westerberg, 76.

Städer lär varann om ungas drogvanor

STOCKHOLM/GÄVLE Flera europeiska städer går nu ihop mot narkotika och ska bland annat kartlägga ungdomars drogvanor. ”Samma mall ska användas i de olika städerna. Men vi vill inte bara ta fram en lägesrapport, utan också hitta skydds- och riskfaktorer”, säger Tomas Hallberg, direktör på ECAD:s huvudkontor, till Drugnews.

Färre brott när polis häller ut alkohol

SANDVIKEN Sedan ett år har polisen i Sandviken konsekvent beslagtagit alkohol från ungdomar. Resultatet är mycket positivt – våldsbrott och skadegörelse har enligt polisen halverats i centrala Sandviken.

Hon ska lära oss dricka smartare

STOCKHOLM Det blir Ann-Therése Enarsson som blir VD för Systembolagets nya dotterbolag IQ-initiativet AB som ska få svenskarna att dricka mindre alkohol. Bolaget får 100 miljoner kronor i grundplåt för att uppmuntra och stimulera lokala projekt för en “smartare“ och måttligare dryckeskultur.

Många unga struntar i dumma debuter

STOCKHOLM I måndags inleddes Smarts förebyggarkonferens. Nätverket som årligen lockar 30 000 skolelever att skriva kontrakt om att inte mobba, supa, knarka och röka har inbjudit flera forskare och politiker. Bland åhörarna från flera länder märks även kungaparet.

Nytt verktyg för att möta alkoholproblem

Pedagogiken Prime For Life är en ny metod att möta alkoholproblem. Den vill undvika moralkakor och i stället ge forskningsbaserad kunskap som kan användas för att minska sin egen risk. Drugnews medarbetare deltog i en tvådagars introduktionskurs.

Ny föräldrametod hejdar ungas supande

ÖREBRO -Det går att få föräldrar att vidmakthålla en restriktiv syn på ungdomars alkoholkonsumtion under hela grundskoletiden och därmed påverka ungas drickande. Det säger Nikolaus Koutakis, preventionsforskare vid Örebro universitet, som lett en studie av hur man med enkla medel kan få föräldrar att påverka sina barns alkoholvanor. Nu står […]